ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L AJUNTAMENT EN PLE, CELEBRADA EL DIA 24 DE FEBRER DE 2014:


Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L AJUNTAMENT EN PLE, CELEBRADA EL DIA 24 DE FEBRER DE 2014:"

Transcripción

1 ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L AJUNTAMENT EN PLE, CELEBRADA EL DIA 24 DE FEBRER DE 2014: Identificació de la sessió: Caràcter: Ordinària Data inici: 24 de febrer de 2014 Lloc: Presencial Horari de les 20:03 a les 21:17 Núm.: PLE2014/2 Hi assisteixen: President, VIVET SOLER JAUME, Convergència i Unió Membre de Dret, ROMANS SÁNCHEZ MANEL, Convergència i Unió Membre de Dret, CASALS PRAT JORDI, Junts per Torelló - Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal Membre de Dret, PORTÚS NOGUERA ALBERT, Convergència i Unió Membre de Dret, SABATÉS PADRÓS LLUÍS, Junts per Torelló - Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal Membre de Dret, GÜELL ROVIRA NÚRIA, Convergència i Unió Membre de Dret, FRANCOLÍ CASAS CARME, Convergència i Unió Membre de Dret, VILLENA ACEITUNO CONCEPCIÓ, Convergència i Unió Membre de Dret, LOZANO VICTORI XAVIER, Junts per Torelló - Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal Membre de Dret, FONTSERÈ CANDELL MARC, Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal Membre de Dret, FORCADA RIFÀ DAVID, Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal Membre de Dret, GALOBARDES MOLERA PERE, Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal Membre de Dret, HERNÁNDEZ YEBRA IRENE, Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal Membre de Dret, SOLDEVILA MIRÓ JOSEP M, Plataforma per Catalunya Membre de Dret, OLIVARES GONZÁLEZ DAVID, Plataforma per Catalunya Membre de Dret, CASTILLO RUBIO JOAN MANEL, Plataforma per Catalunya Membre de Dret, MAS ILLAMOLA ROSER, Iniciativa per Catalunya Verds ÍNDEX: 1. ACTES PENDENTS D'APROVAR 1.1. PLE2014/1 Ordinària 27/01/ PROPOSTES COMISSIÓ INFORMATIVA D ECONOMIA I HISENDA, RECURSOS HUMANS, RÈGIM INTERN I SEGURETAT 2.1. ALCALDIA PRP2014/459 Proposta de suport a la campanya de recollida de signatures "signa un vot per la independència" 2.2. HISENDA 1

2 PRP2014/353 Aprovar la baixa d'una autorització i disposició de despesa a nom d'anodizados Torelló, S.L. i altres Acord de delegació de taxes i preus a l'orgt 2.3. RÈGIM INTERN PRP2014/319 Subministrament de dues màquines multifuncions, una Ricoh 3003SP amb mòdul de fax per a les dependències de la policia local, i una Ricoh 2003SP per a les dependències de joventut SECRETARIA PRP2014/441 Aprovació inicial modificació Reglament regulador de l'accés restringit al nucli antic de Torelló 2.5. GRUPS MUNICIPALS PRP2014/458 Proposta de tots els grups municipals, contra l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I URBANISME, DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I MEDI AMBIENT 2.6. MEDI AMBIENT PRP2014/454 Aprovació modificació Reglament del servei municipal d horts socials a Mas Cervià. 3. CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN 3.1. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA Donar compte al Ple dels Decrets 3.2. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, aprovades des de l'última sessió plenària 3.3. DONAR COMPTE D'INFORMES DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL Informació sobre les objeccions de la intervenció i la tresoreria municipals informe de resultat trimestral 4art / trim 2013 Llei 2/ PROPOSTES URGENTS HISENDA: Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 4/2013, per crèdit extraordinari finançat amb l'anul lació de crèdits de partides que s'estimen reductibles ALCALDIA Aprovació de la formalització del conflicte en defensa de l'autonomia local contra la Ley 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local Aprovació del conveni de col laboració entre l'ajuntament de Torelló i Sport Assistance SL, en relació al contracte de gestió del servei de piscina municipal 5.- PRECS I PREGUNTES 6.- INFORMACIONS Desenvolupament de la sessió: Sr. PERE GALOBARDES: Abans d iniciar la sessió, el Sr. Pere Galobardes demana la paraula per excusar el retard, per qüestions professionals, del Sr. Marc Fontserè, que s incorporarà en el decurs de la sessió. 1. ACTES PENDENTS D'APROVAR 1.1. PLE2014/1 Ordinària 27/01/2014 2

3 L Acta s aprova per unanimitat dels membres assistents, sense modificacions. 2. PROPOSTES COMISSIÓ INFORMATIVA D ECONOMIA I HISENDA, RECURSOS HUMANS, RÈGIM INTERN I SEGURETAT 2.1. ALCALDIA Proposta de suport a la campanya de recollida de signatures "signa un vot per la independència" ACORD: Per a la majoria de la població de Catalunya és incontrovertible que el procés sobiranista al nostre país ha entrat en la seva fase final i decisiva. Si a l any 2009 Arenys de Munt i les 544 consultes que se n derivaren foren el símptoma més clar del principi de la fi de l autonomisme i la manifestació del 10-J del 2010 la darrera expressió de l estratègia resistencialista, la manifestació de l 11-S del 2012 i la Via Catalana de l 11-S del 2013, han estat, respectivament, l eclosió i la culminació de la voluntat inequívoca de la societat catalana de convertir Catalunya en un nou estat d Europa. I de fer-ho democràticament. En aquest marc de construcció nacional és ben cert que la creació i l actuació de l Associació de Municipis per la Independència (AMI) i de l Assemblea Nacional Catalana (ANC) han donat cos institucional i social al procés; i que les eleccions del 2012, amb totes les seves derivades Declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya, Pacte Nacional pel Dret a Decidir, Consell Assessor per a la Transició Nacional n han fixat l imprescindible full de ruta institucional. Ara mateix, doncs, som al cap del carrer i amb tots els elements a les nostres mans, perquè el poble català exerceixi el dret inalienable que sempre ha reclamat: el dret a l autodeterminació. Reafirmem que el referèndum és l eina justa i imprescindible per ferho i que aquest 2014 ha de ser l any de la seva celebració. Inexcusablement. Sense pròrrogues possibles. Aquesta etapa final és tan ineluctable com difícil. En conseqüència, és imprescindible la conjuminació de l energia popular amb la solidesa institucional. Per això, l AMI i l ANC mantenen des de fa temps relacions estables de coordinació en base a la complementarietat de llurs objectius fundacionals. Amb la voluntat d aprofundir aquesta necessària coordinació, l AMI i l ANC han acordat organitzar conjuntament una gran jornada a tot els municipis de Catalunya els dies 22 i 23 de març de La jornada té com objectiu aconseguir una recollida massiva de drets de petició a cada municipi, fer pedagogia de la fonamentació estrictament democràtica i pacífica del procés, així com fer divulgació mediàtica de la importància estratègica d aquesta demanda popular. A través d aquesta campanya, la ciutadania dels nostres municipis podrà adreçar-se als seus representants al Parlament de Catalunya i emplaçar-los democràticament i 3

4 reglamentàriament, mitjançant el Dret de Petició, a convocar el referèndum d autodeterminació o bé, en el cas que l estat espanyol ho impedeixi, a proclamar la Declaració Unilateral d Independència (DUI) avalats per les seves signatures. En conseqüència, es proposa al ple de l Ajuntament de Torelló, reunit en sessió plenària, recollint la voluntat popular, que acordi És per tot això que, a proposta de l Alcaldia, i vist el dictamen favorable de la C. I. d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el Ple de l Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda: 1. Donar suport a la recollida massiva de signatures de la campanya Signa un vot per la independència que se celebrarà a tot Catalunya els dies 22 i 23 de març de Cedir espais municipals per facilitar la recollida de signatures. 3. Fer una crida a tots els veïns i veïnes de la població a participar activament en la campanya Signa un vot per la independència. 4. Comunicar aquest acord a l Associació de Municipis per la Independència (c. Ciutat, Vic) i a l Assemblea Nacional de Catalunya. INTERVENCIONS: Sr. JAUME VIVET: Això ens ho va presentar, com bé ha dit la secretària, l AMI i l ANC. És per facilitar la feina a aquestes dues entitats per tal de donar suport a la recollida de signatures per a la votació. Per tant, aquí s acorda cedir un espai, o més d un espai municipal per facilitar la recollida i fer-ne difusió i, per tant, fer una crida a què la gent participi. Sra. ROSER MAS: Bàsicament, per constatar un fet: que nosaltres votarem a favor, perquè estem sempre a favor del dret a decidir. Sr. PERE GALOBARDES: Nosaltres hi votarem a favor, tot i que valgui a tall de comentari, que celebro que s hagi proposat des de l Ajuntament que el lloc adequat sigui una dependència municipal i no la sala de plens com s havia proposat, i recordar que altres vegades això havia portat molta controvèrsia quan un altre grup polític, que en aquell moment estava al govern va fer aquesta proposta i va semblar que hi posava pals a les rodes. No és així, com es pot veure i, per tant, rectificat és de savis, o canviar d opinió és de savis, o participar d un espai és de savis i nosaltres hi donarem total suport. VOTACIÓ: 4

5 La proposta s aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació atès el resultat que s especifica a continuació: Vots favorables: 13, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU, del PSC-PM, de JpT-ERC-AM i d ICV-EUiA-E. Vots desfavorables: 3, dels regidors del grup municipal de PxC. Abstencions: HISENDA Aprovar la baixa d'una autorització i disposició de despesa a nom d'anodizados Torelló, S.L. i altres ACORD: RELACIÓ DE FETS 1. En data 24 de desembre de 2008 es va signar un conveni entre l'ajuntament de Torelló (a partir d'ara l'ajuntament) i els senyors: Carmen Martínez Ruiz, Concepció Martín Pérez, Concepción, Remedios, Alfredo i Alberto Sánchez Martín, José Sánchez Blanco, Ana María Rodríguez Muriana i els senyors Felipe Sánchez Martínez i José Manuel Sánchez Rodríguez, en relació a l'expropiació d'unes finques situades en el Pla Especial de Ges Centre i de la indemnització fixada pel Jurat d'expropiació de Catalunya de data 27 d'octubre de En el pacte tercer del conveni esmentat es preveia la indemnització per l'extinció i trasllat de l'activitat en una quantia de ,49 euros, renunciant als drets arrendaticis de la finca. Quantitat que l'ajuntament havia de fer efectiva en el moment del desallotjament físic de la fàbrica, en el termini màxim de dos mesos des de la data del conveni. A aquests efectes el Ple de l'ajuntament, en sessió extraordinària del 29 de desembre de 2008, va aprovar la despesa a favor del Sr. Felipe Sánchez Martínez i altres, i "Anodizados Torelló, S.L." per import de ,49 euros, on s'incloïa la despesa d'indemnització per trasllat de l'activitat de ,49 euros. 3. Segons es desprèn de l'informe de la secretària de data 27 de desembre de 2013, que consta en l'expedient, no procedeix la indemnització ja que l'empresa Anodizados Torelló, S.L. no ha traslladat l'activitat que exercia a Malianta. FONAMENTS DE DRET Articles 184 i 185 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en els quals s'especifiquen les fases del procediment i les competències, en matèria de gestió de les despeses de les entitats locals. Articles del 52 al 60 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del Títol Sisè de la Llei reguladora de les hisendes locals, en els quals s'especifiquen les fases del procediment i les competències en matèria de gestió de les despeses de les entitats locals. Articles 20 i 21 i Annex 1 de les Bases d'execució del pressupost per l'any 2014, aprovades pel Ple de l'ajuntament de data 23 de desembre de 2013, amb relació a 5

6 l'autorització i disposició de les despeses i els límits de delegació per a la seva aprovació dels diferents òrgans de l'ajuntament. Per tot això, se sotmet a dictamen de la Comissió Informativa d Economia i Hisenda, Recursos Humans, Règim Intern i Seguretat, els acords que segueixen: És per tot això que, a proposta de la regidoria d Economia i Hisenda, i vist el dictamen favorable de la C. I. d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el Ple de l Ajuntament, per unanimitat dels setze membres assistents, acorda: Primer.- APROVAR la baixa de l'autorització i disposició de despesa núm a nom de Felipe Sánchez Martínez, altres i Anodizados Torelló, S.L., pels motius exposats a l'apartat d'antecedents, amb abonament a la partida (Projecte: ). Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades i al departament de secretaria de l'ajuntament. INTERVENCIONS: Sra. ROSER MAS: Només comentar que hi votarem a favor, una vegada que ens heu aclarit que no hi pot haver cap altra activitat d aquest tipus en la zona, perquè ja està enderrocada la fàbrica i és en aquest sentit si que hi donarem suport. VOTACIÓ: La proposta s aprova per unanimitat dels setze membres assistents Acord de delegació de taxes i preus a l'orgt ACORD: RELACIÓ DE FETS: El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu a l article 7 que les Entitats locals podran delegar en altres Entitats locals, en el territori de les quals estiguin integrades, les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els corresponguin. A l empara de la previsió legal, aquest Ajuntament considera oportú delegar en la Diputació de Barcelona les facultats de recaptació dels ingressos de dret públic que en la part resolutiva d aquest dictamen, s enumeren. D altra banda, amb anterioritat a la present data, l Ajuntament ha delegat a la Diputació de Barcelona altres facultats de gestió/ recaptació dels ingressos locals mitjançant l adopció dels corresponents acords plenaris i que a l'empara de la previsió legal ara considera 6

7 oportú modificar respecte dels ingressos de dret públic que en la part resolutiva d aquest dictamen, s enumeren. L efectivitat de les relacions diàries entre la Diputació i l Ajuntament, així com entre aquestes Entitats i els ciutadans interessats, han palesat en ocasions, la conveniència de disposar d'un acord plenari global, comprensiu de totes les funcions delegades, en ordre a acreditar amb suficient claredat la competència dels òrgans actuants. Aquesta constatació i la importància que per al procediment tributari té la seguretat que l òrgan actuant és el competent, aconsellen la major clarificació possible pel que fa referència a l abast de les funcions concretes que s exerceixen per l Ens delegat. També els pronunciaments jurisprudencials recentment coneguts fan convenient precisar amb el màxim rigor les facultats que una Entitat local hagi delegat en l Ens Supramunicipal. Davant les consideracions precedents, es creu procedent delegar les competències de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic i alhora confirmar i ratificar la delegació de funcions aprovada per l'ajuntament amb anterioritat a aquesta data, completant i concretant en allò que calgui els acords anteriors. No debades, la Llei 26/2010, de 3 d agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, a banda de disposar -en el seu article que les administracions públiques catalanes, els organismes i les entitats públiques poden delegar les competències de llur titularitat a altres administracions o entitats en els termes que estableix la normativa sectorial aplicable, estableix en el seu article 8.4 que la delegació d'una competència pot reservar, a favor de l'òrgan delegant, les facultats de control i seguiment de l'exercici de la competència delegada, i es pot subjectar a condició, suspensiva o resolutòria, o a termini. És per tot això que, a proposta de la regidoria Economia i Hisenda, i vist el dictamen de la C. I. d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el Ple de l Ajuntament, per unanimitat dels setze membres assistents, acorda: PRIMER.- Delegar en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu Organisme de Gestió Tributària exerceixi, per compte d aquesta Corporació, les competències de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació s'especifiquen: I.- Taxa pels serveis de les instal lacions esportives municipals; Taxa Parades, barraques, casetes de venda, espectacles i atraccions o altres instal lacions davant dels establiments (no botigues) situats en terrenys d ús públic durant els dies de Carnaval; Taxa Parades Festus; Taxa Bàscules, aparells o màquines automàtiques; Taxa Ocupacions diverses; Taxa per la utilització privativa d'espais i/o entrada al recinte municipal del teatre municipal Cirvianum: Notificació del corresponent títol executiu dictat per l'òrgan municipal corresponent Recaptació dels deutes, en període executiu Liquidació d'interessos de demora Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors II.- Preu públic per l'emissió de falques publicitàries i patrocini de programes a l'emissora municipal " ràdio Ona" : 7

8 Notificació del corresponent títol executiu dictat per l'òrgan municipal corresponent Recaptació dels deutes, en període executiu Liquidació d'interessos de demora Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors III.- Preu públic espai viver d'empreses; Preu públic per a la utilització privativa de la carpa municipal: Notificació de les liquidacions practicades per l'ajuntament Dictar la provisió de constrenyiment Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu Liquidació d'interessos de demora Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors IV.- Taxa per prestacions de la Policia Local: Notificació del corresponent títol executiu dictat per l'òrgan municipal corresponent Recaptació dels deutes, en període executiu Liquidació d'interessos de demora Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors SEGON.- Modificar l abast de la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona, mitjançant anteriors acords plenaris que, a aquests efectes, s haurà d entendre modificat, de les funcions de gestió, liquidació i recaptació dels tributs municipals, en el sentit que s especifica seguidament: I.- Taxa de cementiri municipal; Taxa utilització gimnàs municipal; Taxa. Parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions i venda de tota mena de productes, situats en terrenys d ús públic; Taxa Ocupació de terrenys d ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal lacions anàlogues; Taxa Obertura de sondatges o rases en terrenys d ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres; Taxa ocupació de la via pública amb parades de venda, mercat setmanal:. Pràctica de notificacions col lectives en valors- rebut i notificacions individuals en les liquidacions per ingrés directe.. Dictar la provisió de constrenyiment.. Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.. Liquidació d'interessos de demora.. Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.. Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. II.- Taxa per l'expedició de documents administratius; Taxa per utilització de material de propietat municipal en l'actuació de sinistres particulars: Notificació del corresponent títol executiu dictat per l'òrgan municipal corresponent Recaptació dels deutes, en període executiu 8

9 Liquidació d'interessos de demora Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors III.- Fiances per la reposició dels serveis urbanístics. Expedició de documents cobratoris. Practica de notificacions de les liquidacions. Recaptació dels deutes en període voluntari. Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. Actuacions d'informació i assistència als contribuents. Qualsevol altre necessari per a l'efectivitat dels anteriors IV.- Sancions. Notificació de les liquidacions practicades per l'ajuntament. Dictar la provisió de constrenyiment.. Recaptació dels deutes tant en període voluntari com executiu. Liquidació d'interessos de demora.. Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.. Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. TERCER.- Especificar que, els acords municipals adoptats amb anterioritat a aquesta data, relatius a la delegació en la Diputació de Barcelona a l'empara del que preveu l'article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, abasten les facultats de gestió i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació s'enumeren: I.- Impost sobre béns immobles Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris Pràctica de notificacions col lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les liquidacions per ingrés directe Dictar la provisió de constrenyiment Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu Liquidació d'interessos de demora Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors II.- Impost sobre activitats econòmiques Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris Pràctica de notificacions col lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les liquidacions per ingrés directe Revisió i comprovació de les declaracions i les autoliquidacions presentades Dictar la provisió de constrenyiment Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu 9

10 Liquidació d'interessos de demora Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors Realització de les funcions d'inspecció de l'impost sobre activitats Econòmiques Actuacions d'informació i assistència als contribuents Tramitació i resolució d'expedients sancionadors resultants d'aquestes tasques Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors III.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris Pràctica de notificacions col lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les liquidacions per ingrés directe Dictar la provisió de constrenyiment Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu Liquidació d'interessos de demora Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors IV.- Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana Concessió i denegació de beneficis fiscals Revisió de les autoliquidacions presentades Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a determinar els deutes tributaris. Expedició de documents cobratoris Pràctica de notificacions de les liquidacions Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s hagi realitzat per l ORGT Liquidació d interessos de demora i recàrrecs d extemporaneïtat Resolució dels expedients de devolució d ingressos indeguts Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries Realització d actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin Resolució dels recursos que s interposin contra els actes anteriors Actuacions d informació i assistència als contribuents Qualsevol altre acte necessari per a l efectivitat dels anteriors V.- Impost sobre construccions, instal lacions i obres: Concessió i denegació de beneficis fiscals Revisió de les autoliquidacions presentades Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per determinar els deutes tributaris. Expedició de documents cobratoris Pràctica de notificacions de les liquidacions Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s hagi realitzat per l ORGT Liquidació d interessos de demora i recàrrecs d extemporaneïtat Resolució dels expedients de devolució d ingressos indeguts 10

11 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries Realització d actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin Resolució dels recursos que s interposin contra els actes anteriors Actuacions d informació i assistència als contribuents Qualsevol altre acte necessari per a l efectivitat dels anteriors VI.- Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general: Concessió i denegació de beneficis fiscals Revisió de les autoliquidacions presentades Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a determinar els deutes tributaris. Expedició de documents cobratoris Pràctica de notificacions de les liquidacions Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s hagi realitzat per l ORGT Liquidació d interessos de demora i recàrrecs d extemporaneïtat Resolució dels expedients de devolució d ingressos indeguts Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries Realització d actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin Resolució dels recursos que s interposin contra els actes anteriors Actuacions d informació i assistència als contribuents Qualsevol altre acte necessari per a l efectivitat dels anteriors VII.- Taxa per gestió de residus municipals; Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrada de vehicles a traves de les voreres o de qualsevol altre espai de domini local i les reserves de la via pública per aparcament per a càrrega o descàrrega de mercaderies de qualsevol mena; Taxa reguladora de la taxa per llicències o comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme:. Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris Pràctica de notificacions col lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les liquidacions per ingrés directe Dictar la provisió de constrenyiment Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu Liquidació d'interessos de demora Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors VIII.- Taxa de cementiri municipal; Taxa utilització gimnàs municipal; Taxa. Parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions i venda de tota mena de productes, situats en terrenys d ús públic; Taxa Ocupació de terrenys d ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal lacions anàlogues; Taxa Obertura de sondatges o rases en terrenys d ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres; Taxa ocupació de la via pública amb parades de venda, mercat setmanal: 11

12 . Pràctica de notificacions col lectives en valors- rebut i notificacions individuals en les liquidacions per ingrés directe.. Dictar la provisió de constrenyiment.. Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.. Liquidació d'interessos de demora.. Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.. Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. IX.- Taxa per prestacions de la policia local; Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l'inici de les activitats; Taxa pels serveis de les instal lacions esportives municipals; Taxa Parades, barraques, casetes de venda, espectacles i atraccions o altres instal lacions davant dels establiments (no botigues) situats en terrenys d ús públic durant els dies de Carnaval; Taxa Parades Festus; Taxa Bàscules, aparells o màquines automàtiques; Taxa Ocupacions diverses Taxa per l'expedició de documents administratius; Taxa per la utilització privativa d'espais i/o entrada al recinte municipal del teatre municipal Cirvianum; Taxa per utilització de material de propietat municipal en l'actuació de sinistres particulars; Taxa per l ocupació de terrenys d ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa:. Notificació del corresponent títol executiu dictat per l'òrgan municipal corresponent Recaptació dels deutes en període executiu Liquidació d'interessos de demora Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors X.- Contribucions Especials:. Notificació de les liquidacions practicades per l'ajuntament. Dictar la provisió de constrenyiment.. Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.. Liquidació d'interessos de demora.. Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.. Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. XI.- Quotes d'urbanització:. Notificació de les liquidacions practicades per l'ajuntament. Dictar la provisió de constrenyiment.. Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.. Liquidació d'interessos de demora.. Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.. Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. XII.- Sancions. Notificació de les liquidacions practicades per l'ajuntament. Dictar la provisió de constrenyiment. 12

13 . Recaptació dels deutes tant en període voluntari com executiu. Liquidació d'interessos de demora.. Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.. Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. XIII.- Execucions subsidiàries:. Notificació de les liquidacions practicades per l'ajuntament. Dictar la provisió de constrenyiment.. Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.. Liquidació d'interessos de demora.. Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.. Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. XIV.- Qualsevol altre ingrés de dret públic:. Notificació del corresponent títol executiu dictat per l'òrgan municipal corresponent Recaptació dels deutes en període executiu Liquidació d'interessos de demora Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors XV.- Preu públic horts socials; Preu públic per a la utilització privativa i prestació del servei d'assistència a la gent gran; Preu públic espai viver d'empreses; Preu públic utilització privativa de la carpa municipal: Notificació de les liquidacions practicades per l'ajuntament Dictar la provisió de constrenyiment Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu Liquidació d'interessos de demora Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors XVI.- Preu públic per l'emissió de falques publicitàries i patrocini de programes a l'emissora municipal " ràdio Ona" : Notificació del corresponent títol executiu dictat per l'òrgan municipal corresponent Recaptació dels deutes, en període executiu Liquidació d'interessos de demora Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors XVII.- Dret de traspàs en les transmissions de les concessions administratives del mercat municipal; Costes judicials provinents de la jurisdicció contenciosa administrativa: Notificació de les liquidacions practicades per l'ajuntament. Dictar la provisió de constrenyiment Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu 13

14 Liquidació d'interessos de demora Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors XVIII.- Fiances per la reposició dels serveis urbanístics. Expedició de documents cobratoris. Practica de notificacions de les liquidacions practicades per l'ajuntament. Recaptació dels deutes en període voluntari. Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. Actuacions d'informació i assistència als contribuents. Qualsevol altre necessari per a l'efectivitat dels anteriors XIX.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius Notificació de les liquidacions practicades per l'ajuntament Dictar la provisió de constrenyiment Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu Liquidació d'interessos de demora Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors QUART.- L Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d avocar de forma expressa la competència, les facultats d aprovar determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per a determinar els deutes tributaris o aprovar l anul lació, total o parcial, de les liquidacions, respecte d alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis municipals, ho facin convenient. CINQUÈ.- L'Ajuntament podrà convenir amb l'organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, la realització d'actuacions de recaptació procedents, respecte a d'altres conceptes diferents dels assenyalats en aquest acord, amb subjecció als criteris emanats per la Junta de Govern de l'orgt. SISÈ.- La delegació conferida de l exercici de les competències descrites en aquest acord es regeix per les següents regles: Regla primera.- La delegació atorgada i les delegacions especificades en aquest acord tenen caràcter general i una duració de dos anys a comptar des de la data d acceptació per part de la Diputació de Barcelona. Tanmateix, el temps de durada de la delegació s'entendrà prorrogat tàcitament per períodes consecutius d'un any, si cap de les dues parts no comunica la seva decisió de donar-la per finida amb una antelació mínima de sis mesos. Regla segona.- L exercici de les facultats delegades s ajustarà als procediments, els tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió tributària, que estableixen tant la Llei d hisendes locals com la Llei general tributària i les seves normes de desplegament, així com a allò que s estableix en l Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona. 14

15 En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament voluntari i en període executiu, s aplicarà el Reglament general de recaptació i la normativa concordant. Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la Diputació de Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el que disposen els Estatuts de l Organisme de Gestió Tributària, el seu Reglament orgànic i l Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona. Per la seva banda, l'ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter general i recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió. Regla quarta.- L Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a compensació econòmica per les despeses que hagi d'atendre per portar a terme amb eficàcia la prestació del servei objecte de la delegació conferida, la taxa per la prestació de serveis i la realització d activitats necessàries per a l exercici de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, regulada en l ordenança fiscal que estigui vigent en cada exercici. Regla cinquena.- L Ajuntament podrà sol licitar bestretes ordinàries a compte de la recaptació dels impostos sobre béns immobles i sobre activitats econòmiques, si aquests tributs figuren entre els tributs delegats. L atorgament d aquestes bestretes, llur quantia i condicions es regeix pels criteris que estableixi la Junta de Govern de l Organisme de Gestió Tributària. En circumstàncies singulars, el president de l ORGT podrà aprovar bestretes extraordinàries. En aquest supòsit, l Ajuntament assumirà el cost financer que representi per a l ORGT la disponibilitat de fons aliens. Regla sisena. L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats recaptades per l ORGT a l ajuntament es regiran per les normes següents: 1. L aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per cada concepte d ingrés, i la transferència de la recaptació la realitzarà l ORGT a l Ajuntament de forma quinzenal. 2. Els comunicats d aplicació comptable detallaran les quantitats liquidades pels diversos conceptes, les anul lacions de liquidacions i les devolucions d ingressos indeguts aprovades a dins el període quinzenal anterior, amb les especificacions necessàries per poder registrar les operacions resultants en la forma imposada per la Instrucció de comptabilitat de les corporacions locals. 3. L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per delegació de l'ajuntament, interessos de demora pel temps transcorregut des de la conclusió del període de pagament voluntari fins al moment en què tingui lloc el pagament del deute, al tipus d'interès establert a la normativa vigent. 4. L import de la bestreta ordinària a què es refereix la regla cinquena serà abonada conjuntament amb la primera transferència del mes pel concepte de recaptació. 15

16 5. Pel que fa a la recaptació per l'impost sobre activitats econòmiques, es transferirà a l Ajuntament la part d'ingressos que corresponen a la quota tributària municipal, i la part corresponent al recàrrec provincial s'ingressarà directament al compte de la Diputació. Regla setena.- La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i les obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta matèria, al titular de la recaptació, i les exercirà o bé complirà a través de llur Organisme de Gestió Tributària. L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l Ajuntament de la gestió recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el Reglament general de recaptació i llurs disposicions concordants. Regla vuitena.- A més de les obligacions establertes en la legislació vigent per als òrgans recaptadors, l'organisme de Gestió Tributària assumeix per l acceptació voluntària de la delegació realitzada per l Ajuntament, les obligacions següents: a. Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més efectiva la gestió de la recaptació executiva. b. Establir les vies d'informació continuada a l'ajuntament, a fi que pugui tenir coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació. c. Oferir a través de la Seu electrònica els serveis previstos en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. d. Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries. e. Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i rendir el compte anual, justificat per la relació de deutors classificada per conceptes i exercicis, i tota l'altra documentació que resulta exigible per la normativa vigent en cada moment. Regla novena. La Diputació de Barcelona, a través seu l'organisme de Gestió Tributària, durant el temps de vigència de la delegació gaudirà dels drets següents: a. Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta. b. Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment de constrenyiment, degudament justificades. c. Percepció de l Ajuntament de les costes que origina el procediment executiu, degudament justificades, en els supòsits de baixes acordades per l Ajuntament. d. Nomenament al seu càrrec del personal que calgui per a la gestió del servei. e. Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el Reglament General de Recaptació i en les disposicions concordants. f. Utilitzar el local que habiliti l ajuntament per a l exercici de les competències delegades, sempre que no sigui necessari o convenient que l ORGT disposi d un local propi, de propietat o de lloguer i sens perjudici de la contraprestació que l Organisme de Gestió Tributària pugui convenir amb l ajuntament per la utilització de les dependències municipals. Regla desena. L Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures necessàries per a donar compliment a la normativa específica en matèria fiscal i tributària, a la de protecció de dades de caràcter personal, a la normativa sobre arxius i documents i a les especificacions contingudes en l Ordenança general de 16

17 gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada a la Diputació de Barcelona. Pel que respecte a la normativa reguladora de l administració electrònica i dels arxius i documents, l Organisme de Gestió Tributària podrà procedir a la substitució de documents originals en suports físics per còpies electròniques de documents amb validesa d originals i signats electrònicament. A més a més tots els documents generats per l entitat local delegant i per l ORGT, així com aquells presentats pels ciutadans, referits a l exercici de la delegació -tant els de suport paper com els de suport electrònic i llurs còpies- es podran destruir d acord amb el que estableix la normativa d arxius i documents, les taules d avaluació i els acords de la Comissió Nacional d Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD). Regla onzena. Son causes d'extinció de l exercici de la delegació conferida, les següents: 1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga tàcita, d'acord amb allò que estableix la regla primera. 2. L'acord mutu entre l'ajuntament i la Diputació de Barcelona. 3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l acord. 4. Qualsevulla altra causa prevista per la normativa vigent. SETÈ.- Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als efectes que, per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació conferida i de les delegacions especificades. Un cop acceptades les delegacions la Diputació de Barcelona publicarà les delegacions, juntament amb la referència a llur acceptació, tant en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona com en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, en la seu electrònica de l Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. VOTACIÓ: La proposta s aprova per unanimitat dels setze membres assistents RÈGIM INTERN Subministrament de dues màquines multifuncions, una Ricoh 3003SP amb mòdul de fax per a les dependències de la policia local, i una Ricoh 2003SP per a les dependències de joventut. ACORD: A les dependències municipals de la policia local i de joventut, disposen d una multifuncions per a la impressió i fotocòpies necessàries als serveis esmentats. Les màquines que actualment donen aquest servei, una Ricoh 2050 en ambdós casos-, compleixen cinc anys des de la seva adquisició per la qual cosa ja no és possible prorrogar el contracte de manteniment amb la inclusió de peces de recanvi i, tenint en compte el nombre de còpies i el desgast de les màquines, no és aconsellable prescindir d aquest manteniment, per la qual cosa, cal plantejar-se la seva substitució per dues màquines noves. 17

18 Per l import del subministrament, es pot fer una adjudicació directa; tenint en compte que en les últimes ocasions en què s han adquirit equips d aquestes característiques s han demanat un mínim de 3 ofertes diferents, i l adjudicació s ha fet en tots els casos a Copier Osona, que ha presentat l oferta més avantatjosa, a part del fet que en l actualitat aquest concessionari està fent el manteniment de tots els equips de multifuncional en funcionament a les oficines municipals. És per tot això que, a proposta de la regidoria Règim Intern, i vist el dictamen favorable de la C. I. d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el Ple de l Ajuntament, per unanimitat dels setze membresmembres assistents, acorda: Primer.- APROVAR la formalització d un contracte de lloguer amb l empresa BNP PARIBAS LEASE GRUP SA, per al lloguer del següent material: FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MPC3003SP amb mòdul de fax, amb destí a les dependències de la policia local, FOTOCOPIADORA RICOH MP C2003SP, amb destí a les dependències de Joventut, Per un termini de 5 anys i per import de 79,50 més IVA la primera i 48,74 més IVA la segona, cadascuna de les quotes mensuals, en les condicions que s especifiquen a l oferta que consta a l expedient. Segon.- APROVAR i AUTORITZAR la despesa corresponent als mesos de març a desembre de 2014, pels imports següents i amb càrrec a la partida del vigent pressupost de despeses: 79,50 + iva x 10 mesos = 961,95 48,74 + iva x 10 mesos = 589,75 Despeses per pagament amb transferència bancària: 7,00 x 10 mesos = 70 TOTAL: 1.621,70 Tercer.- FACULTAR al Sr. Alcalde per tal de signar tota la documentació que es derivi del present acord. Quart.- NOTIFICAR el present acord a Copier Osona, S.L. i als departaments de Secretaria i Intervenció de l Ajuntament. VOTACIÓ: La proposta s aprova per unanimitat dels setze membres assistents SECRETARIA Aprovació inicial modificació Reglament regulador de l'accés restringit al nucli antic de Torelló ACORD: 18

19 RELACIÓ DE FETS: 1.- L objectiu d aquesta modificació és acabar d'ordenar la mobilitat del casc antic un cop acabades les obres del C/ Rocaprevera. L assoliment d aquest objectiu passa per col.locar una nova pilona al C/ Rocaprevera que permeti, per un costat, l accés públic a l aparcament que hi ha al mateix carrer Rocaprevera i, per altre costat, acabar d ordenar tota la mobilitat del casc antic de Torelló prioritzant la mobilitat dels vianants per sobre de la del trànsit rodat. 2.- Per altra banda, s aprofita per acabar de concretar aspectes que no estaven del tot regulats en relació al funcionament de les pilones i número de comandaments a atorgar als sol.licitants. FONAMENTS DE DRET -Llei 7/1985, de 2 d abril, reguladora de les bases del règim local. -Decret legislatiu 2/2.003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós d ela llei municipal i del règim local de Catalunya. -Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. Vist l informe de secretaria que obra a l expedient. És per tot això que, a proposta de la regidoria Secretaria, i vist el dictamen favorable de la C. I. d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el Ple de l Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda: Primer.- Aprovar inicialment la modificació del reglament regulador de l'accés restringit al nucli antic de Torelló, tal com consta a l'expedient. Segon.- Exposar al públic durant 30 dies a través d edictes que s inseriran al BOP, al DOGC, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i al tauler electrònic d edictes de l ajuntament per tal que qualsevol persona presenti les al legacions i reclamacions que consideri pertinents. En cas que no es presentin al.legacions contra l acord d aprovació inicial, el reglament quedarà definitivament aprovat i es farà constar els efectes de l aprovació per decret de l Alcaldia. Tercer.- Un cop aprovat definitivament el reglament es procedirà a la seva publicació íntegra al BOP i alhora anunciar al DOGC la referència del BOP en el qual s hagi publicat íntegrament el text i no entraran en vigor fins que hagi transcorregut el termini de 15 dies des de la notificació de l aprovació definitiva del Reglament a l Administració de l Estat i a la Generalitat de Catalunya. INTERVENCIONS: Sr. JAUME VIVET: Aquí es proposa aprovar el reglament de circulació al nucli antic, amb l actualització d horaris, que passarien de ser de 7 a 11 del matí i de 3 a 5 de la tarda, i també s amplia la zona, que afecta el carrer de Rocaprevera i el carrer de Sant Feliu. I també es farà 19

Sitemap